Message # 432240

एक जिलेबी दुसऱ्या जिलेबीला काय म्हणेल?
.
.
.
.
.
.
*तुझा सगळा घाम माझ्या अंगावर येतोय, तिकडे सरक*
😜😃

BACK TO TOP