Message # 432254

एक बटाटा वडा दुसऱ्या बटाटावड्या काय म्हणेल?
.
.
.
.
.
.
*काय रे ढेरपोट्या कीती पोट सुटलय
😜😃

BACK TO TOP