Message # 439863

*"I love you...." ❤👩‍❤‍💋‍👩 पेक्षाही*

*अगदी आपुलकीचं, जवळचं आणि प्रेमळ वाटणारं वाक्य.....**"बसायचं का.......??"* 🍻🍻😋

😛😛😁😁😜🤣🤣😂😂

*बाकी Valetine वगैरे अंधश्रद्धा आहेत....*

BACK TO TOP