Message # 448263

*विरार नालासोपारा वाले* कर्माची फळे भोगत आहे. कधी बसायला देत नाही ना.
आता बघा.
शनिवार पासून घरीच बसले आहेत.

😊😊🚋🚞🚅🚅
😅😂🤣 वैतागलेले नायगाव ,भाईंदर आणि मिरारोड वाले प्रवासी 😀😀😀😜

BACK TO TOP