मराठी (8 in 1 week | sorting by most liked)

खुप वर्षापुर्वी एक साधु बाबा मला भेटले होते. ते मला म्हणाले होते की बेटा .........
"देव तुला एवढे देईल की तूझ्याने ते साठवणे सुद्धा शक्य होणार नाही" ........
एवढ्या वर्षांनंतर आता लक्षात आले की ते
Whatsapp messages विषयी बोलत होते ........😛😛😛😛😛

 
52
 
4 days
 
User16052

मी एकदा पुण्यात पाटी पाहिली..."आमच्या कडे गाईचे विशुद्ध तूप मिळेल"
मी विचारलं, "विशुद्ध म्हणजे काय ?"
उत्तर आलं,
" विशुद्ध म्हणजे , विशेष शुद्ध..अति शुद्ध!"

मी पुन्हा विचारलं, "मग .. विझवणं म्हणजे काय?"..😜😜😜😜

बाईंनी जोरात दरवाजा आपटला ! 😆😆

इतिहास प्रश्नोतरचा तास
शिक्षक:-इंडिया गेट????
विद्यार्थी:-बासमती तांदुळ..
शिक्षक:-चारमिनार?????
विद्यार्थी:- सिगारेट....
शिक्षक:-ताजमहाल?????
विद्यार्थी:-चहा पावडर.....
शिक्षक वैतागुन:-वाट लावली इतिहासाची, उद्या येताना वडिलांची सिग्नेचर घेऊन मगच ये!!!

दुसर्या दिवशी वर्गात टेबलवर व्हिस्कीची बाटली बघुन शिक्षक रागाने:-कोणी आणली रे ????

विद्यार्थी अदबीने:-तुम्हीच काल वडिलांची'सिग्नेचर'घेऊन ये म्हणाले होता!!!!!शिक्षक गहिवरुन विद्यार्थी च्या पाठीवर थाप मारुन:- तुझ्यात मला देशाचे उज्वल भविष्य दिसतयं रे !!!!!!

पेशंट : डॉक्टर साहेब मला कालपासून पातळ संडास होतेय .... 😰
.
.
.
डॉक्टर साहेब : होऊ दे की मग. आपल्याला कुठं गोवऱ्या करायच्या आहेत त्याच्या ....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

वाटलंस तर अजून ₹१०-१२ ने पेट्रोल वाढवा पण ते पॉर्न साईट वरची बंदी उठवा 😂😂
.
.
*प्रश्न पोटाचा नाही, पोपटाचा आहे*
😜😬😜😬😜😬😜

*नवरा*:-
पुन्हा जावे शाळेत
पुन्हा ती दिसावी🙎‍♀
भले लागू दे शिकाया
लसावि, मसावि

*बायकोचे उत्तर*:-
बनून आता गोसावी 👳‍♂
जी आहे ती सोसावी 🧕
विसरून लसावि, मसावि😡
घरची भांडी घासावी व फरशी पुसावी!!!🤗
😉😜😝

 
39
 
3 days
 
Anonymous

जगातले दोनचं व्यक्ति तुम्हाला Handsome समजतात😎

1. तुमची आई ☺

.

2. कपड्याच्या दुकानवाला

*शेठ हा शर्ट लई उठुन दिसतोय तुमच्यावर*

*भले शेठचं तोंड म्हशीवानी का असना* 🤣🤣🤣

 
32
 
4 days
 
User16052

सुंदर अशा वातावरणात मामा मामीला घेऊन तलावाच्या काठा वर बसला
होता,
मामीने तर लाडात अंगावर पाणीच् उडवल
.
.
.
.
मग काय
चुकिला माफ़ी नाही
.
..
.
.
.
.
दिली ढकलुन तलावात ....


मायला मामाशी मजाक ते पण येवढ्या थंडीत ...😅😝😜
😂😂😂😂😂😂😜😜

 
26
 
5 days
 
MEET10
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP