ગુજરાતી (3 in 1 day | sorting by most liked)

દરેક અનુભવ યાદ રાખશો તો આ ભવ સુધરી જશે....😊

 
20
 
20 hours
 
UMANG 4432

🙏 જય અંબે 🙏

*ઈતિહાસ કહે છે ગઈ કાલે સુખ હતું,*
*વિજ્ઞાન કહે છે આવતીકાલે સુખ હશે,*
*પરંતુ ધમઁ કહે છે જો મન સારૂ હશે અને દિલ સાફ હશે તો રોજ સુખ હશે.* *

 
15
 
5 hours
 
akshay parekh

સૌથી હોંશિયાર પ્રજા ગુજરાતી છે જે 22 વર્ષ પછી પણ વિકાસ સાથે ઉભી રહી જ્યારે દેશ ની બીજી પ્રજા જાતિવાદ,મફતખોરી ની સાથે ઉભી થઇ જાય છે

 
10
 
20 hours
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP