ગુજરાતી (3 in 1 day | sorting by most liked)

દરેક અનુભવ યાદ રાખશો તો આ ભવ સુધરી જશે....😊

 
20
 
19 hours
 
UMANG 4432

🙏 જય અંબે 🙏

*ઈતિહાસ કહે છે ગઈ કાલે સુખ હતું,*
*વિજ્ઞાન કહે છે આવતીકાલે સુખ હશે,*
*પરંતુ ધમઁ કહે છે જો મન સારૂ હશે અને દિલ સાફ હશે તો રોજ સુખ હશે.* *

 
14
 
4 hours
 
akshay parekh

સૌથી હોંશિયાર પ્રજા ગુજરાતી છે જે 22 વર્ષ પછી પણ વિકાસ સાથે ઉભી રહી જ્યારે દેશ ની બીજી પ્રજા જાતિવાદ,મફતખોરી ની સાથે ઉભી થઇ જાય છે

 
9
 
18 hours
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP