ગુજરાતી (9 in 1 week | sorting by most liked)

🙏 જય અંબે 🙏

*આત્મા તો જાણતો જ હોય છે *
*સાચું શું છે....*

*માથાકૂટ તો *
*મનને સમજાવવાની હોય છે....*


🙏🌹🌺શુભસવાર🙏🌹🌺

 
158
 
4 days
 
akshay parekh

*ત્રણસો સીતોતેરિયો**નવી ગાળ......*
😊😊😜😀🤣

 
108
 
6 days
 
kamlesh lalwani

જેને પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘુ લાગે છે
તેને ઘોડો ખરીદી લેવો
કેમ કે


ચણા ૪૫ ₹ કિલો છે...
😁😁

 
75
 
4 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

મને ખરાબ કહો મને કોઈ વાંધો નથી,
હા પણ એટલું ના ભૂલતા તમે કંઈ દુધના ધોયેલા નથી !!

💖"

 
69
 
3 days
 
akshay parekh

*રીક્ષાવાળા ની છોકરી ગોલ્ડ મેડલ લાઈ...*

*રીક્ષાવાળા ના છોકરાએ સી.એ. પાસ કર્યુ...*

*રીક્ષાવાળા નો છોકરો આઇ.પી.એસ. થયો ...*

*રીક્ષાવાળા ની છોકરી 99% પરસૅન્ટ લાવી...*

*આવી ખબરો વાંચી-વાંચી ને છોકરાઓ જીદ્દ કરવા માંડ્યા છે કે,,,*

*પપ્પા તમે પણ રીક્ષા લઈ લો ને...*

😂🤣😜🤣😂

 
66
 
4 days
 
akshay parekh

ખુલ્લુ હ્રદય છે,
કોઇ ભલેને પારખા કરે...

પણ,
બારણુ નથી કે
બધાં આવ જા કરે...!!!

 
43
 
19 hours
 
akshay parekh

*જીવનમાં આ ત્રણ વ્યક્તિને ના ખોઈ બેસતા* ☝🏻☝🏻☝🏻

*1-જીવનસાથી (ભગવાને આપેલ ઉત્તમ ગિફ્ટ)*

*2-માતાપિતા (ગિફ્ટમાં મળેલા ખુદ ભગવાન)*

*3-મિત્ર (આ ગિફ્ટ મેળવવા ભગવાને પણ ધરતી પર આવવુ પડે)*

શુભ પ્રભાત 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 
42
 
19 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

ઉડવા દો એ ધૂળને, ક્યાં સુધી ઉડશે_
આપમેળે જ રોકાઈ જશે,_
જ્યારે હવા સાથ છોડશે._

❣❣❣✍

 
37
 
22 hours
 
akshay parekh

વર્તન એવું ન રાખો કે કોઈ
વ્યક્તિને સતત જતું કરવું પડે,
નહીતર ક્યારેક કંટાળીને એ
સંબંધ પણ જતો કરી દેશે !!

 
25
 
10 hours
 
Avaiya
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP