ગુજરાતી (16 in 1 week | sorting by most liked)

"દોસ્ત"શબ્દ નો અર્થ ખુબજ સરસ થાય છે, આપણા માં રહેલ"દોષ"ને જે"અસ્ત"કરી દે એજ સાચો"દોસ્ત"....!!!!!!

 
98
 
5 days
 
akshay parekh

જીંદગી તો એવી થઈ ગઈ છે કે,
કૂતરું ભસી ને જાય તો પણ એવું લાગે કે સલાહ આપી ને ગયુ...

 
93
 
2 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

શીયાળામાં લોહી વહેતું રાખે એ મતે એક તાપણું જોઈએ
અને.., લાગણી વહેતી રાખે એ માટે એક આપણું જોઈએ

 
84
 
2 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

*તમારી હરીફાઈ કરનારા.*
*તમારા કામ ની કોપી કરી શકે..*

*પરંતુ તમારા ઝનૂન ક્ષમતા*
*અને સંસ્કારોની કોપી તો નહી જ કરી શકે...*

 
63
 
6 days
 
akshay parekh

માણસે
દૂરદર્શનની જેમ
સરળ રહેવું જોઇએ,
નઇ કોઈ માયા, નઈ કોઈ મોહ..

ઉદાહરણ..

*ZEE News* -
BJP 140+ સીટ જીતશે

*NDTV*-
Congress 150+ સીટ જીતશે..

Doordarshan
News-
*આવો સમજીએ*
*છાણમાંથી*
*ખાતર બનાવવાની રીત...*

😀😜😃😜😃

 
56
 
3 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

નફો નથી આપતા દરેક
સબંધ એ વાત સત્ય છે
સાહેબ,
પણ ,
ક્યારેક કોઈ સંબંધ ખોટ
ખાઈને પણ જીવવાની મજા છે.!!

 
51
 
a day
 
akshay parekh

મુકેશભાઈને ત્યાં લગ્નમાં
લંચ અને ડિનરમાં 400 પ્રકારની ડીશ હશે અને નાસ્તામાં 200આઈટમ
😂 પણ 😂
ખાવાવાળા મોટેભાગે ડાયેટિંગ વાળા 😂

 
51
 
4 days
 
akshay parekh

😬😬😬😬😬
ઠંડીનું જોર ધ્યાનમાં રાખીને GOOD MORNING ના મેસેજ બપોરે બે વાગ્યા સુધી સ્વીકારવામાં આવશે....જેની નોંધ ગુપ ના દરેક સભ્યો એ લેવી...
😂😂😜😜😂😂

 
47
 
a day
 
akshay parekh

આજકાલના છોકરો/છોકરીઓ History બનાવે કે ના બનાવે,
પણ History ડિલિટ કરવાનું ના ભૂલે..!!

 
33
 
5 days
 
akshay parekh

કૉંગ્રેસવાળા આ વખતે evm નો વાંક નહીં કાઢે.😜😜😜

 
28
 
5 days
 
User111
LOADING MORE...
BACK TO TOP