ગુજરાતી (2564 in 1 year | sorting by most liked)

*શ્રાવણ મહિનામાં છોકરી ઓ મંદીર મા જાય છે....*

*સારો વર મળે એટલે..*

*પણ....*

*પરણેલી બાયુ શું કામ જાય છે...*

*ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો તો ને કેવુ દીધુ.....!!!*

😜😜😜😂😂😂😇

 
361
 
356 days
 
Niraj Thacker

નમવા થી સબંઘ સચવાઈ
જાય તો ❤ નમી જાવ,
પણ
દરેક વખતે તમારે જ નમવું પડે તો થોભી જાવ.

 
335
 
268 days
 
Parth MEhta

પસંદગી તો મારી લાજવાબ જ હોય છે. ઉદાહરણ તમારુ જ લઈ લો ને....😊

 
320
 
242 days
 
UMANG 4432

*વિચારો...*

*હું તમારો દોસ્ત ન હોત...*


*તો શું થાત ?*
જોયું...

કેટલું *ખાલી ખાલી* લાગે છે,

એટલે મને *ભુલતા* નહીં, હંમેશા *મળતા* રહેજો...

અથવા

*મૅસૅજ* દ્વારા *ખબર અંતર* પૂછતા રહેજો....

 
313
 
234 days
 
akshay parekh

કમાવી હોય તો "લાયકાત" કમાઓ સાહેબ,
લાયકાત વગર કદાચ "ઔડી" લઈને ફરશો
તો પણ દુનિયા "ડ્રાઈવર" જ સમજશે !!

 
304
 
283 days
 
akshay parekh

*ગઈકાલ નો અફસોસ* અને *આવતી કાલ ની ચિંતા*

આ બે એવા ચોર છે.
જે તમારી ખુશીઓ ચોરી લે છે.

માટે હંમેશા... હસતા રહો અને મસ્ત રહો.....😊

 
294
 
200 days
 
UMANG 4432

Open અને close બન્ને વિરોધાભાષી શબ્દ છે

પરંતુ એની મજા તો જુવો....

આપણું મન open એની પાસે જ થાય છે
જે આપણી ખૂબ જ close હોય છે.....🍂

 
291
 
351 days
 
akshay parekh

ખાલી Love u કેવાથી પ્રેમ ના થાય સાહેબ....
હૈયા માં હરખ હોવો જોઈએ કોઈની ચિંતા કરવાનો..
😘😘😘

 
287
 
202 days
 
DvirusDev7

લોકો આ નવા વર્ષે બધુ બવ નવું માંગશે..
પણ મારે તો..
તમારો એજ જૂનો સાથ ફરી જોઇએ છે..
😄😄😄

 
268
 
201 days
 
DvirusDev7

બધા ની પર્સનલ લાઈફ હોય છે
પણ મારે તો
પર્સનલ પણ તુ અને
લાઈફ પણ તુ.

 
267
 
342 days
 
Unpredictable
LOADING MORE...
BACK TO TOP