ગુજરાતી (3438 in 1 year | sorting by most liked)

Upset થઈ ને શું કરશો ..

છેલ્લે થવાનુ તો એજ છે
જે ઉપર વાળા એ Set કયુઁ છે.

હમેશાં ખુશ રહો !!

 
361
 
280 days
 
Parth MEhta

જ્યારે કોઈનું બોલેલુ દિલમાં વાગેને સાહેબ,

ત્યારે સમજવું કે સંબંધ સાચો બાકી બીજું બધું ખોટું...

 
354
 
350 days
 
P@TeL $@M

*શ્રાવણ મહિનામાં છોકરી ઓ મંદીર મા જાય છે....*

*સારો વર મળે એટલે..*

*પણ....*

*પરણેલી બાયુ શું કામ જાય છે...*

*ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો તો ને કેવુ દીધુ.....!!!*

😜😜😜😂😂😂😇

 
350
 
209 days
 
Niraj Thacker

જીંદગી પણ આવી જ છે
સાહેબ..

એક ને ખુશ રાખવા જતાં બીજા નિરાશ થઈ જાય છે..

અને બધાનું ધ્યાન રાખવા જતાં ખુદનુ મન હતાશ થઈ જાય છે...!!

 
339
 
277 days
 
Parth MEhta

*મારી સાથે લડ્યા વિના 'ચાલતું' નથી, એ તારો સ્વભાવ છે.*

*લડ્યા પછી તારા વિના 'ફાવતું' નથી, એ મારો પ્રેમ છે...!!!*❤✨

 
327
 
298 days
 
Atrangi

નમવા થી સબંઘ સચવાઈ
જાય તો ❤ નમી જાવ,
પણ
દરેક વખતે તમારે જ નમવું પડે તો થોભી જાવ.

 
320
 
121 days
 
Parth MEhta

સાહેબ જીવવું તો પોતાની પસંદ પ્રમાણે,
દુનિયા ની પસંદ તો બદલાતી રહે છે.❤

 
319
 
258 days
 
Parth MEhta

એકડા પાછડ બગડો હોય...
પ્રેમ હોય ત્યા જ ઝગડો હોય😊

 
317
 
314 days
 
BhaViN8252

આજ કાલ આ ગરમી મા ધાબા ઉપર સુવા માટે ગોદડુ ખભા પર નાખી ને ઉપર જતા હોઇએ તો પણ બાહુબલી જેવી ફીલિંગ આવે છે .

 
309
 
280 days
 
akshay parekh

ટુંકુ ને ટચ. . .

જો *નિભાવવાની ઇચ્છા* બન્ને તરફથી હોય તો દુનિયાનો કોઈ સંબંધ ક્યારેય *તૂટતો નથી*...

 
309
 
312 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP