Jainism (573)

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 10th March, 2018
*Thithi* : Namm ( 9 )

*Tip For The Day :*
• "Sheetal Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Potato, Brinjal & Tea ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
2
 
11 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date :* 14th February, 2018
*Thithi :* *Chaudas (14)*

*Vasupujya Jin Janma*

*Tip For The Day :*
*Daarna pramane kare ;*
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.
• Navkarsi/Poarsi kare.
• Navkar mantra ki ek mala fere.
• Anchana hua pani ka tyaag kare.
• 2 logass ka dyaan kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
4
 
35 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 10th February, 2018
*Thithi* : Igyarass ( 11 )

*Rishab Jin Keval*

*Tip For The Day :*
• "Rishab Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Potato, Capsicum & Pori (Puffed Rice) tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
4
 
39 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 2nd February, 2018
*Thithi* : Beej ( 2 )

*Tip For The Day :*
• "Ajith Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Karela, Maida & Upar se namak lene ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
4
 
47 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date :* 30th January, 2018
*Thithi :* *Chaudas (14)*

*Tip For The Day :*
*Daarna pramane kare ;*
• Jaminkhand, Harivanaspati, Ratri bojan ka tyaag avam Bramachaarya ka palan kare.
• Navkarsi/Poarsi kare.
• Navkar mantra ki ek mala fere.
• Anchana hua pani ka tyaag kare.
• 2 logass ka dyaan kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
3
 
50 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 27th January, 2018
*Thithi* : Dassam ( 10 )

*Tip For The Day :*
• "Namo Nanassa" ki ek mala fere.
• Onion, Cheese & Coriander leaves ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
4
 
53 days
 
Sunil Lalwani

🙏🏻 *Jai Jinendra *🙏🏻
*Date* : 25th January, 2018
*Thithi* : Attam ( 8 )

*Ajit Jin Janma*

*Tip For The Day :*
• "Navkar Mantra" ki ek mala fere.
• Jaminkhand ka tyaag kare.
• Anchana hua pani, Honey, Butter & Meethai ka tyaag kare.

🙏🏻 *Jai Mahaveer *🙏🏻

 
2
 
55 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 24th January, 2018
*Thithi* : Satham ( 7 )

*Tip For The Day :*
• "Mahaveeraya Namah" ki ek mala fere.
• Shampoo, Lemon & Radish ka tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
3
 
56 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 21st January, 2018
*Thithi* : Choath ( 4 )

*Vimal Jin Diksha*

*Tip For The Day :*
• "Nemi Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Bread, Carrot & Biscuit tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
4
 
59 days
 
Sunil Lalwani

*🙏🏻 Jai Jinendra 🙏🏻*
*Date* : 20th January, 2018
*Thithi* : Teej ( 3 )

*Dharma Jin Janma*
*Vimal Jin Janma*

*Tip For The Day :*
• "Dharma Nataya Namah" & "Vimal Nataya Namah" ki ek mala fere.
• Onion, Green Chilli & Pani Puri tyaag kare.

*🙏🏻 Jai Mahaveer 🙏🏻*

 
3
 
60 days
 
Sunil Lalwani
LOADING MORE...
BACK TO TOP